Blog thơ wiki

Đăng bởi: Sợ Sướng sợ mất ý thức

Ngày đăng  04:54 25/01/2021

جمادی مُردم و نامی شدم
وز نما مُردم به حیوان برزدم
مُردم از حیوانی و آدم شدم
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم؟
حملهٔ دیگر بمیرم از بشر
تا برآرم از ملائک بال و پر
وز ملک هم بایدم جستن ز جو
کل شیء هالک الا وجهه
بار دیگر از ملک پران شوم
آنچ اندر وهم ناید آن شوم
پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویدم که انا الیه راجعون

I died to the mineral state and became a plant,
I died to the vegetal state and reached animality,
I died to the animal state and became a man,
Then what should I fear? I have never become less from dying.
At the next charge (forward) I will die to human nature,
So that I may lift up (my) head and wings (and soar) among the angels,
And I must (also) jump from the river of (the state of) the angel,
Everything perishes except His Face,
Once again I will become sacrificed from (the state of) the angel,
I will become that which cannot come into the imagination,
Then I will become non-existent; non-existence says to me (in tones) like an organ,
Truly, to Him is our return.


Tôi chết ở Jamadi và trở nên nổi tiếng
Tôi giả vờ chết và đánh con vật
Tôi chết vì một con vật và trở thành một con người
Vậy tại sao tôi lại sợ chết?
Hãy để tôi chết vì sự tấn công của con người
Vươn lên từ các thiên thần có cánh và lông
Tôi cũng phải tìm tài sản
Toàn bộ đối tượng Hulk ngoại trừ khuôn mặt
Tôi sẽ bay từ chỗ nghỉ
Tôi không muốn ở trong đó
Vì vậy tôi không đi khắp nơi vì tôi không có tạng
Tôi đã nói rằng họ đang trở lại

Tôi chết ở trạng thái khoáng vật và trở thành thực vật,
tôi chết ở trạng thái thực vật và đạt đến thú tính,
tôi chết ở trạng thái động vật và trở thành một người đàn ông,
Vậy thì tôi phải sợ điều gì? Tôi chưa bao giờ trở nên bớt chết đi.
Ở lần tấn công tiếp theo (về phía trước), tôi sẽ chết với bản chất của con người,
để tôi có thể ngẩng đầu (của tôi) và đôi cánh (và bay lên) giữa các thiên thần,
Và tôi cũng phải (cũng) nhảy từ dòng sông của (trạng thái) thiên thần,
Mọi thứ hư mất ngoại trừ Khuôn mặt của Ngài,
Một lần nữa tôi sẽ trở thành vật hy sinh từ (trạng thái của) thiên thần,
tôi sẽ trở thành thứ không thể có trong trí tưởng tượng,
Sau đó tôi sẽ trở thành không tồn tại; sự không tồn tại nói với tôi (bằng âm sắc) như một chiếc đàn organ,
Quả thật, với Ngài là sự trở lại của chúng ta .

  Update vào lúc 03:35 27/01/2021

1011 lượt xem

25 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group