Buổi sáng tốt lành

Đăng bởi: Darkest light

Ngày đăng  03:32 23/03/2020

Thế giới này đã quá thối nát rồi, bạo lực, tâm lý biến thái các kiểu đang tràn khắp muôn nơi và có xu hướng ngày càng gia tăng về chất cũng như về lượng. Trái đất tạo ra cô vy để thanh tẩy, hãy yêu cô vy đúng cách, chúc cô vy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dựa trên các nghiên cứu dân số thế giới nên ở mức 3-5 tỷ để ổn định và bền vững nhưng hiện tại dân số đang là 7 tỷ, cô vy tiến lên, chúc cô vy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi đang nói gì thế này, ngủ thôi

  Update vào lúc 10:00 06/06/2020

3010 lượt xem

47 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group