Buổi sáng tốt lành

Đăng bởi: Darkest light

Ngày đăng  03:32 23/03/2020


Thế giới này đã quá thối nát rồi, bạo lực, tâm lý biến thái các kiểu đang tràn khắp muôn nơi và có xu hướng ngày càng gia tăng về chất cũng như về lượng. Trái đất tạo ra cô vy để thanh tẩy, hãy yêu cô vy đúng cách, chúc cô vy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dựa trên các nghiên cứu dân số thế giới nên ở mức 3-5 tỷ để ổn định và bền vững nhưng hiện tại dân số đang là 7 tỷ, cô vy tiến lên, chúc cô vy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi đang nói gì thế này, ngủ thôi
All hail HeroHeroineRonin

  Update vào lúc 09:40 26/12/2020

4642 lượt xem

53 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group