các ông có thấy chữ ư hơi mất cân đối không

Đăng bởi: MEIlyă

Ngày đăng  01:42 21/07/2021

ví dụ như chữ ô, Ê cái dấu mũ của nó rất cân

nhưng mà chữ ư, còn ơ nữa, dấu móc ngả hẳn sang một bên, chắc ý là mồm bành ra hơn so với u,o

theo tôi nó nên thêm cái móc nữa bên trái cho nó cân đối

  Update vào lúc 01:42 21/07/2021

974 lượt xem

47 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group