Cần giúp đỡ

Đăng bởi: Đại Đế Là Ta

Ngày đăng  01:21 21/11/2020

Có ông nào bên đienj tử việt nam không tôi có vấn đề cần hỏi mà không biết đăng bài như thế nào. Tiện đây ai giúp tôi thiets kế vi mạch xoay chiều - xoay chiều sử dụng tải thuần cảm dùng pic 16f877a .
Cảm ơn các ae .

  Update vào lúc 01:21 21/11/2020

319 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group