Cần tìm truyện

Đăng bởi: fdnotherorld

Ngày đăng  10:05 19/07/2021

Truyện về những kẻ sử dụng bóng để đánh nhau, mỗi người chỉ có một cái bóng, riêng main có 2 cái. Bóng chính của main là một con sói, còn cái bóng thứ 2 là của một người bạn đã mất tên Silva. Còn plot truyện thì t hầu như quên hết.

  Update vào lúc 10:05 19/07/2021

913 lượt xem

15 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group