Cần ý tưởng đại học

Đăng bởi: Buồn~Đời

Ngày đăng  10:10 24/10/2020

 
Hiện em năm nhất đại học. Khổ nổi môn nhập môn kĩ thuật có bt là sáng chế cái gì đó mới gần gũi phục vụ cuộc sống. Mà em thì đếch biết gì cả. Cao nhân nào thấy có gì thiết thực mới chỉ em với. Ý tưởng thôi cũng dc emo

  Update vào lúc 10:10 24/10/2020

383 lượt xem

11 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group