chỉ muốn share nhạc thôi

Đăng bởi: cirous99

Ngày đăng  11:51 12/05/2022

https://www.youtube.com/watch?v=gUtCfwXgDjI

mình có cái thói quen là bật nhạc khi coi manga, đôi khi nghe lại 1 bài nào đó thì bỗng nhiên những cảnh trong manga lại hiện về. Đợt coi billy bat thì có nghe bài này, công nhận cũng hợp phết

share thêm cho mọi người nhóm nhạc mà mình rất thích

https://www.youtube.com/watch?v=5_z2hCWN948

  Update vào lúc 12:40 13/05/2022

811 lượt xem

21 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group