grand magician high walker dịch sao ạ?

Đăng bởi: Q.Lam VN

Ngày đăng  02:04 20/10/2019

vấn đề chính là ở chỗ "high walker" ấy các bác, nguyên văn tiếng Hàn là: 하이워커

  Update vào lúc 02:04 20/10/2019

248 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group