làm thế nào để set ava bằng ảnh gif

Đăng bởi: zZThợsănbóngđêm vjppro69Zz

Ngày đăng  06:54 22/01/2022

như tiêu đề, em set ava bằng gif thì nó ghi Wrong format !!!{"name":"aduma.gif","type":"image\/gif","tmp_name":"\/tmp\/php7ikKaO","error":0,"size":2610919}

e thấy mấy bác vẫn để ảnh gif làm ava bình thường mà nhỉ emo

  Update vào lúc 06:54 22/01/2022

754 lượt xem

26 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group