Mn có cảm thấy anime càng ngày càng ít máu hơn không?

Đăng bởi: Kuramon

Ngày đăng  09:28 01/04/2023

Chắc chắn là như vậy rồi, anime giờ người ta không còn cho phép đưa mấy cái cảnh dảk bủh lmao đó lên truyền hình nữa.

  Update vào lúc 09:28 01/04/2023

468 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group