mới vào đại học cần làm gì mọi người

Đăng bởi: Hà Cường

Ngày đăng  12:12 25/10/2020

em mới vào đại học mà mông lung quá 
các tiền bối bày em cách sinh tồn trong đại học với 😭😭😭

  Update vào lúc 12:12 25/10/2020

1108 lượt xem

30 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group