NHỜ CÁC CAO NHÂN HỌC MATLAB GIÚP EM Ạ . ANH EM NÀO GIÚP ĐƯỢC THÌ EM GỬI 30K TIỀN UỐNG NƯỚC MOMO :(

Đăng bởi: BigDaddy_N0tail

Ngày đăng  12:27 18/06/2021

như tiêu đề mong các cao nhân pro IT giúp em với ạ
-Chạy các lệnh sau đây trên Matlab.

t = 0:0.001:0.6;

x = 2*sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*120*t);

y = x + randn(size(t));

figure,plot(1000*t(1:50),y(1:50))  %1

title('Signal Corrupted with Zero-Mean Random Noise')

xlabel('time (milliseconds)')

-Phân tích công dụng của từng lệnh trên.Tín hiệu x chưa các tần số nào?

- Cho x=imread(‘peppers.png’); Đây là một ảnh mầu.

   Nếu dùng lệnh

   x(:,:,1)=x(:,:,2);

   x(:,:,3)=x(:,:,2);

    image(x)

và dùng lệnh imshow(x) trong matlab hoặc image(x) trong freemat  thì ta được ảnh thế nào?

  Update vào lúc 12:27 18/06/2021

970 lượt xem

14 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group