Nhờ dịch truyện "Valhalla Penis Mansion"

Đăng bởi: exseinen

Ngày đăng  01:05 14/01/2022

Có nhóm nào dịch bộ "Valhalla Penis Mansion" không. Nội dung là cậu bé shota bị triệu hồi sang dị giới, thế giới mẫu hệ (nữ nằm quyền) và hành trình phấn đấu từ nô lệ td nam trở thành người dẫn dắt thế giới ở đó. Kiểu harem một nam sang dị thế giới nhiều nữ như Parallel Paradise.

  Update vào lúc 01:08 14/01/2022

431 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group