Nhờ tìm truyện H

Đăng bởi: Kanosaki

Ngày đăng  09:46 22/04/2022

À thì nhớ có bữa đọc bộ 2ten gì đó, main đang chơi vui vẻ thì phiên bản nữ của thanh niên đến bảo là tôi là cậu ở một thế giới khác, tính cách của cả hai đối lập nhau và không giống như bộ màu kia đâu, mấy chap lận nhưng chỉ có điều là thay đổi nhân vật
Tuy không rõ nhưng cảm phiền mọi người

  Update vào lúc 08:14 13/05/2022

195 lượt xem

Develop by ITE Group