Rep comment ở trang truyện làm sao đây?

Đăng bởi: Make love not war

Ngày đăng  07:50 22/11/2020

Như cái tiêu đề, lâu ngày toàn đọc truyện chẳng comment mà bây giờ muốn thì lại không đượcemo. Bây giờ già cả rồi, web truyện giờ update cái mà đã tối cổ, trong khi lứa trẻ cúng nó comment ầm ầm với nhauemo

  Update vào lúc 07:50 22/11/2020

320 lượt xem

10 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group