Số người đã xem MV của Sơn Tùng trên BLG

Đăng bởi: Con trai ba má tên MTriết đz

Ngày đăng  08:36 08/05/2022

Số người đã xem MV của Sơn Tùng trên BLG
  1.  
    54 (6.29%)
  2.  
    804 (93.71%)

* Bình chọn kết thúc vào 00:00 12/05/2022

Khảo sát nhỏ trên BLG #1
Ngày đăng: 20h36 8/5/22

Cập nhật ngày 9/5/22 (Ngày 1)-19:56

Đã xem: 29 người
Chưa xem: 362 người

Cập nhật ngày 10/5/22 (Ngày 2)-20:41

Đã xem: 45 người
Chưa xem: 514 người

Cập nhật ngày 11/5/22 (Ngày 3)-20:30

Đã xem: 51 người
Chưa xem: 801 người

Cập nhật ngày 12/5/22 (END)-17:54 12/5/22

Đã xem: 54 người
Chưa xem: 804 người

*Sẽ đóng sau 3 ngày (11/5/22)

  Update vào lúc 05:54 12/05/2022

2535 lượt xem

20 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group