Thắc mắc vấn đề khám nvqs

Đăng bởi: Thuốc chuột

Ngày đăng  01:14 02/12/2021

Tình hình là năm nay tại hạ đi khám 3 lần rồi mà nó lại gọi khám lần 4 ( 3 lần đều HA cao ). Hình như 1 năm chỉ khám 2 lần thôi mà, hay mấy lão muốn hốt mình đi nên chày cối tiếp emo

  Update vào lúc 01:14 02/12/2021

418 lượt xem

10 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group