Thông báo !

Đăng bởi: Thiếu Tá

Ngày đăng  02:15 06/07/2015

Thông báo


Vì có thằng mặt LOLOL lập cái thông báo (ở đây)mà thực ra là chẳng có gì để thông báo, khiến cho nhiều người quan tâm tâm đến thông báo đã phải bỏ dở cuộc thông con báo để mà vào đó xem thông báo mà lại chả thấy cái thông báo nào, rồi còn bị con báo thông ngược; thế nên, mình lập cái thông báo này để thông báo cho các bạn quan tâm đến thông báo đã vì sự quan tâm đến thông báo của các bạn mà bỏ dở cuộc thông báo để lặn lội vào đó xem thông báo mà thực ra là chả có cái thông báo nào là thực sự chẳng có cái thông báo nào để mà thông báo cả. Các bạn hãy quay về thông báo tiếp đi.

Chân thành cảm ơn
       Ký tên
emo
Người thông báo nghiêm túc

  Update vào lúc 02:17 06/07/2015

1134 lượt xem

52 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group