Thông Báo Lực Lượng BB Chính Thức Thành Lập

Đăng bởi: Ngu Như Con Đĩ

Ngày đăng  12:44 16/06/2019

Ban lãnh đạo gồm :
_Amano Tooko (...)
_IIIIIIIIIIIIII (Quân Sư)
_Unlucky Lucifer (Đại Tướng)
_From the heart (Quốc Sư)
_Vuong Trung Duong (Đại Tướng II)
_Nobita©®(Đại Sư)
_(TT) em là mem mới 2(Quân Sư II)
_(" ~").......(Cận Vệ)
+Còn Lord Of Blame thì tính sauemo
Thế là bầu cử lực lượng nòng cốt emo.Giờ chỉ còn cầm mời thêm hiền tài thôiemo

  Update vào lúc 07:17 16/06/2019

1073 lượt xem

91 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group