Tìm truyện

Đăng bởi: Nghiêm túc mode

Ngày đăng  12:11 27/02/2021

Cần tìm truyện kể về một thanh niên đang yên đang lành thì bị bắt cóc vào một nhà tù, trùng hợp là trưởng tù là bạn thuở nhỏ của anh. Tại đây các giám sát luôn tìm cách kích thích nhầm gạ chịch với tù nhân, nhưng tù nhân biết chịch là chết nên luôn tìm cách từ chối

  Update vào lúc 12:11 27/02/2021

490 lượt xem

6 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group