Tìm truyện

Đăng bởi: Pppphat

Ngày đăng  01:14 20/07/2021

Truyện: con n9 tên Mei(hình như vậy) là phù thủy (ở giới khác) nhưng từ nhỏ nó sống ở trái đất với thằng nam9 nên không biết làm phép.  Rồi nó gặp cái gì đó giúp nó biết xài phép, nó bỏ nam9 để về thế giới của nó, thế giới của nó thì ghét phù thủy, nên ở đó con gái bị nghi là phù thủy thì bị cắt ngón chân út, con nu9 vì là phù thủy nên bị bọn lính truy sát, rồi thằng nam9 làm cái gì đó qua được bên thế giới nhỏ đó cứu nhỏ đó [nhớ có cảnh nhỏ nó ở trần :))]

  Update vào lúc 01:14 20/07/2021

401 lượt xem

3 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group