Tìm truyện

Đăng bởi: Luffy

Ngày đăng  11:39 24/01/2022

Truyện về một công ti game toàn nữ, bắt đầu về việc nữ chính làm thiết kế hình ảnh nhân vật cho công ti đó

Nhớ là bạn thân hồi trung học của nữ chính về sau cũng làm dev cho công ti đó luôn

  Update vào lúc 11:39 24/01/2022

297 lượt xem

2 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group