BÀI VIẾT ĐÃ BỊ XÓA

- Người đăng: lotus ủmbella

- Người xóa: lotus ủmbella

- Lý do: Nếu ta phải khoác áo choàng đẫm máu, vậy ta cởi ra khoác cho mi. Như dương vân nga khoác cho lê hoàn. Nhược bằng nếu ta không phải khoác, thì mi sẽ không sao

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group