Trang này h thành trang rác quảng cáo

Đăng bởi: Wagiaaa

Ngày đăng  03:31 18/01/2022

Nhìn xem admin nó qc lầm qc lốn , qua trang khác cho đỡ đem cái bực vào,  trước còn đỡ h thành đống rác, hỗn tạp. Một click 4 5 cái qc, dẹp bà trang này cho rồi, 1 2 cái con đỡ

https://i.imgur.com/e1vKVMJ.jpg

  Update vào lúc 03:34 18/01/2022

1357 lượt xem

28 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group