Trời lạnh chút mà cơ thể nóng lên là bị

Đăng bởi: Dũng đây

Ngày đăng  06:07 27/10/2021

*Như tiêu đề, tình hình là trời lạnh chút mà cơ thể vừa chạy nhảy gì đó thấy nóng nóng là bắt đầu thấy ngứa khắp phần thân trên, kể cả đầu
Có ai bị như mình không😢

  Update vào lúc 06:07 27/10/2021

373 lượt xem

19 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group