truyện drop?

Đăng bởi: Hilda_Tatsumi

Ngày đăng  05:06 23/02/2017

emo Tình hình là có ai biết truyện Sumire-16 sai với sumire-17 sai có nhóm nào dịch tiếp hông vậy. Thấy lâu quá hông ra chap mơi hông biết drop chưa. emo Tui muốn dịch mà hông biết nên làm tiếp hay làm lại từ đầu nữa đây.

  Update vào lúc 05:11 23/02/2017

770 lượt xem

6 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group