Vagabond - Lãng khách sắp có live action!

Đăng bởi: Vó Ngựa Thảo Nguyên

Ngày đăng  08:24 02/12/2019
ơ mà sao nhìn éo giống miyamoto musashi lắm emo
Kết quả hình ảnh cho musashi buddhađúng là hàn xẻng có khác, làm live action nhìn chẳng giống bản gốc gì cả emoemo


  Update vào lúc 08:35 02/12/2019

198 lượt xem

1 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group