Xin Manga và dịch tiếp

Đăng bởi: Akira X Arika

Ngày đăng  07:08 18/09/2015

Xin truyện không nhớ tên mà nhớ nội dung : 2 bên phe chó và mèo ở trong trường đánh nhau, đội trưởng của 2 bên thích nhau và khi ở bên nhau thì tỏ ra tình cảm, khi ở bên phe thì tỏ ra kẻ thù (Xin dịch tiếp truyện đó lun)

  Update vào lúc 07:08 18/09/2015

428 lượt xem

5 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group