Xin truyện học đường có nội dung học đường

Đăng bởi: Kẻ xấu xa

Ngày đăng  08:31 28/04/2022

Như tiêu đề, xin truyện học đường mà nội dung truyện hoặc có 1 phần nội dung lớn liên quan đến việc học (trường học bt thì nói đến các môn học,kỳ thì, trường phép , chiến đấu thì về các bài học , môn chiến đấu...)
Truyện chữ, tranh, trung, nhật đều được.
Tại bình thường truyện học đường học viện thì nhiều mà chỉ 2 3 cháp là bắt đầu quay ra pk banchou, tranh ghế hội học sinh, chơi hiệu trưởng các kiểu, chả có không khí học đường cm gì.

  Update vào lúc 08:31 28/04/2022

1788 lượt xem

39 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group