zeros cùng em đã đi tông

Đăng bởi: em là mem mới 2

Ngày đăng  01:35 25/12/2017

Tình hình là em và zeros gặp nhau, lại trúng hai thằng có lý tưởng khác nhau, thế là xảy ra một cuộc war giữa loli và BBemo

Đang war trên khung bình luận, thế là mod ¤¸¸.♬phắc cần quao xịt`♬¸¸.♩.. lao vô khóa nick hai thằng ba ngày.
Đời thật là bất công.emo

  Update vào lúc 01:35 25/12/2017

5224 lượt xem

694 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group