Cách sài Sim trên Dell M6800

Đăng bởi: Tosang341

Ngày đăng  07:58 11/03/2023

Xin chào mn . Đại khái là em mới xin đc Cái Con hàng như trên và em có biết đc là có thể sài mạng từ sim. Nhưng em ko tìm đc cái "Mobile Cellular" hay mấy cái tương tự để kích hoạt mạng (mặc dù em đã nhét đc sim vô khe )...Xin các cao nhân chỉ dạy cách sài chức năng này....nếu có gì Không rõ em xin trả lời

  Update vào lúc 08:03 11/03/2023

806 lượt xem

7 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group