Tools Anime (update 5/11/2019)

Đăng bởi: D4C funny valentine

Ngày đăng  11:29 22/10/2019

Mình lập bài tools liên quan tới anime có gì thì góp ý với mình
1) Aniplaylist (https://aniplaylist.com/ ): Trang tìm kiếm bản nhạc Anime rất đơn giản ko cần phải nhớ tên bài hát chỉ cần nhớ tên anime, tác giả,...

2) Waifulabs (https://waifulabs.com/ ): Tạo waifu 


3) Legal manga (https://legalmanga.glideapp.io/) : List các trang manga, anime, hentai Legal trên thế giới


  Update vào lúc 08:41 05/11/2019

1119 lượt xem

8 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group