ảnh Ecchi và Hentai Game #100

Đăng bởi: D4C funny valentine

Ngày đăng  06:03 04/01/2020

https://forum.blogtruyen.vn/tool/best-sites-manga-anime-game-update-26-12-2019-49363  
Hãy làm vì tác giả đừng đi xem lậu, ăn cắp bản quyền nữa!
Tiền ko từ trên trời rơi xuống và chả ai thích đi từ thiện đâu
Họ đã dành tình yêu, thời gian, công sức để tạo ra 1 tác phẩm hoàn hảo để phục vụ cho độc giả nhưng có 1 kẻ ăn cắp chúng đã khiến họ mất đi nguồn thu nhập, mất động lực để tạo ra
Đừng có biện hộ lí do này lí do nọ để cái cớ đi ăn cắp người khác
Image result for stop pirated

Hentai game review (List web hen: Click , Truyện Hentai: Click , Anime Tools: Click

Lala and the Bizarre Dungeon
https://www.lewdgamer.com/2019/12/31/action-side-scroller-lala-and-the-bizarre-dungeon-now-available-on-dlsite

Linkdown
Detective Masochist 2
Linkdown
King of Phoenix
Linkdown
Anime (https://myanimelist.net )
Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai
 Bokuben-Season2-Episode13-1

Bokuben-Season2-Episode13-10

Bokuben-Season2-Episode13-11

Bokuben-Season2-Episode13-12

Bokuben-Season2-Episode13-13

Bokuben-Season2-Episode13-14

Bokuben-Season2-Episode13-15

Bokuben-Season2-Episode13-16

Bokuben-Season2-Episode13-17

Bokuben-Season2-Episode13-18

Bokuben-Season2-Episode13-19

Bokuben-Season2-Episode13-2

Bokuben-Season2-Episode13-20

Bokuben-Season2-Episode13-21

Bokuben-Season2-Episode13-22

Bokuben-Season2-Episode13-23

Bokuben-Season2-Episode13-24

Bokuben-Season2-Episode13-25

Bokuben-Season2-Episode13-26

Bokuben-Season2-Episode13-27

Bokuben-Season2-Episode13-28

Bokuben-Season2-Episode13-29

Bokuben-Season2-Episode13-3

Bokuben-Season2-Episode13-30

Bokuben-Season2-Episode13-31

Bokuben-Season2-Episode13-32

Bokuben-Season2-Episode13-33

Bokuben-Season2-Episode13-34

Bokuben-Season2-Episode13-35

Bokuben-Season2-Episode13-36

Bokuben-Season2-Episode13-37

Bokuben-Season2-Episode13-38

Bokuben-Season2-Episode13-39

Bokuben-Season2-Episode13-4

Bokuben-Season2-Episode13-40

Bokuben-Season2-Episode13-41

Bokuben-Season2-Episode13-42

Bokuben-Season2-Episode13-43

Bokuben-Season2-Episode13-44

Bokuben-Season2-Episode13-45

Bokuben-Season2-Episode13-46

Bokuben-Season2-Episode13-47

Bokuben-Season2-Episode13-48

Bokuben-Season2-Episode13-49

Bokuben-Season2-Episode13-5

Bokuben-Season2-Episode13-50

Bokuben-Season2-Episode13-51

Bokuben-Season2-Episode13-52

Bokuben-Season2-Episode13-53

Bokuben-Season2-Episode13-54

Bokuben-Season2-Episode13-55

Bokuben-Season2-Episode13-56

Bokuben-Season2-Episode13-57

Bokuben-Season2-Episode13-58

Bokuben-Season2-Episode13-59

Bokuben-Season2-Episode13-6

Bokuben-Season2-Episode13-60

Bokuben-Season2-Episode13-61

Bokuben-Season2-Episode13-62

Bokuben-Season2-Episode13-63

Bokuben-Season2-Episode13-64

Bokuben-Season2-Episode13-65

Bokuben-Season2-Episode13-66

Bokuben-Season2-Episode13-67

Bokuben-Season2-Episode13-68

Bokuben-Season2-Episode13-69

Bokuben-Season2-Episode13-7

Bokuben-Season2-Episode13-70

Bokuben-Season2-Episode13-71

Bokuben-Season2-Episode13-72

Bokuben-Season2-Episode13-73

Bokuben-Season2-Episode13-74

Bokuben-Season2-Episode13-75

Bokuben-Season2-Episode13-76

Bokuben-Season2-Episode13-77

Bokuben-Season2-Episode13-78

Bokuben-Season2-Episode13-79

Bokuben-Season2-Episode13-8

Bokuben-Season2-Episode13-80

Bokuben-Season2-Episode13-81

Bokuben-Season2-Episode13-82

Bokuben-Season2-Episode13-83

Bokuben-Season2-Episode13-84

Bokuben-Season2-Episode13-9

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-1

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-10

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-11

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-2

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-3

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-4

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-5

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-6

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-7

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-8

Bokuben-Season2-Episode13-Omake-9

Robotics;Notes
robotics-notes-episode-1-001

robotics-notes-episode-1-002

robotics-notes-episode-1-003

robotics-notes-episode-1-004

robotics-notes-episode-1-005

robotics-notes-episode-1-006

robotics-notes-episode-1-007

robotics-notes-episode-1-008

robotics-notes-episode-1-009

robotics-notes-episode-1-010

robotics-notes-episode-1-011

robotics-notes-episode-1-012

robotics-notes-episode-1-013

robotics-notes-episode-1-014

robotics-notes-episode-1-015

robotics-notes-episode-1-016

robotics-notes-episode-1-017

robotics-notes-episode-1-018

robotics-notes-episode-1-019

robotics-notes-episode-1-020

robotics-notes-episode-1-021

robotics-notes-episode-1-022

robotics-notes-episode-1-023

robotics-notes-episode-1-024

robotics-notes-episode-1-025

robotics-notes-episode-1-026

robotics-notes-episode-1-027

robotics-notes-episode-1-028

robotics-notes-episode-1-029

robotics-notes-episode-1-030

robotics-notes-episode-1-031

robotics-notes-episode-1-032

robotics-notes-episode-1-033

robotics-notes-episode-1-034

robotics-notes-episode-1-035

robotics-notes-episode-1-036

robotics-notes-episode-1-037

robotics-notes-episode-1-038

robotics-notes-episode-1-039

robotics-notes-episode-1-040

robotics-notes-episode-1-041

robotics-notes-episode-1-042

robotics-notes-episode-1-043

robotics-notes-episode-1-044

robotics-notes-episode-1-045

robotics-notes-episode-1-046

robotics-notes-episode-1-047

robotics-notes-episode-1-048

robotics-notes-episode-1-049

robotics-notes-episode-1-050

robotics-notes-episode-1-051

robotics-notes-episode-1-052

 
Brave Witches
 Brave-Witches-Episode12-1

Brave-Witches-Episode12-10

Brave-Witches-Episode12-11

Brave-Witches-Episode12-12

Brave-Witches-Episode12-13

Brave-Witches-Episode12-14

Brave-Witches-Episode12-15

Brave-Witches-Episode12-16

Brave-Witches-Episode12-17

Brave-Witches-Episode12-18

Brave-Witches-Episode12-19

Brave-Witches-Episode12-2

Brave-Witches-Episode12-20

Brave-Witches-Episode12-21

Brave-Witches-Episode12-22

Brave-Witches-Episode12-23

Brave-Witches-Episode12-24

Brave-Witches-Episode12-25

Brave-Witches-Episode12-26

Brave-Witches-Episode12-27

Brave-Witches-Episode12-28

Brave-Witches-Episode12-29

Brave-Witches-Episode12-3

Brave-Witches-Episode12-30

Brave-Witches-Episode12-31

Brave-Witches-Episode12-32

Brave-Witches-Episode12-33

Brave-Witches-Episode12-34

Brave-Witches-Episode12-35

Brave-Witches-Episode12-36

Brave-Witches-Episode12-37

Brave-Witches-Episode12-38

Brave-Witches-Episode12-39

Brave-Witches-Episode12-4

Brave-Witches-Episode12-40

Brave-Witches-Episode12-41

Brave-Witches-Episode12-42

Brave-Witches-Episode12-43

Brave-Witches-Episode12-44

Brave-Witches-Episode12-5

Brave-Witches-Episode12-6

Brave-Witches-Episode12-7

Brave-Witches-Episode12-8

Brave-Witches-Episode12-9

Brave-Witches-Episode12-Omake-1

Brave-Witches-Episode12-Omake-10

Brave-Witches-Episode12-Omake-11

Brave-Witches-Episode12-Omake-12

Brave-Witches-Episode12-Omake-2

Brave-Witches-Episode12-Omake-3

Brave-Witches-Episode12-Omake-4

Brave-Witches-Episode12-Omake-5

Brave-Witches-Episode12-Omake-6

Brave-Witches-Episode12-Omake-7

Brave-Witches-Episode12-Omake-8

Brave-Witches-Episode12-Omake-9

Hibike Euphonium 2
Hibike-Euphonium2-Episode13-1

Hibike-Euphonium2-Episode13-10

Hibike-Euphonium2-Episode13-11

Hibike-Euphonium2-Episode13-12

Hibike-Euphonium2-Episode13-13

Hibike-Euphonium2-Episode13-14

Hibike-Euphonium2-Episode13-15

Hibike-Euphonium2-Episode13-16

Hibike-Euphonium2-Episode13-17

Hibike-Euphonium2-Episode13-18

Hibike-Euphonium2-Episode13-19

Hibike-Euphonium2-Episode13-2

Hibike-Euphonium2-Episode13-20

Hibike-Euphonium2-Episode13-21

Hibike-Euphonium2-Episode13-22

Hibike-Euphonium2-Episode13-23

Hibike-Euphonium2-Episode13-24

Hibike-Euphonium2-Episode13-25

Hibike-Euphonium2-Episode13-26

Hibike-Euphonium2-Episode13-27

Hibike-Euphonium2-Episode13-28

Hibike-Euphonium2-Episode13-29

Hibike-Euphonium2-Episode13-3

Hibike-Euphonium2-Episode13-30

Hibike-Euphonium2-Episode13-31

Hibike-Euphonium2-Episode13-32

Hibike-Euphonium2-Episode13-33

Hibike-Euphonium2-Episode13-34

Hibike-Euphonium2-Episode13-35

Hibike-Euphonium2-Episode13-36

Hibike-Euphonium2-Episode13-37

Hibike-Euphonium2-Episode13-38

Hibike-Euphonium2-Episode13-39

Hibike-Euphonium2-Episode13-4

Hibike-Euphonium2-Episode13-40

Hibike-Euphonium2-Episode13-41

Hibike-Euphonium2-Episode13-42

Hibike-Euphonium2-Episode13-43

Hibike-Euphonium2-Episode13-44

Hibike-Euphonium2-Episode13-45

Hibike-Euphonium2-Episode13-46

Hibike-Euphonium2-Episode13-47

Hibike-Euphonium2-Episode13-48

Hibike-Euphonium2-Episode13-49

Hibike-Euphonium2-Episode13-5

Hibike-Euphonium2-Episode13-50

Hibike-Euphonium2-Episode13-51

Hibike-Euphonium2-Episode13-52

Hibike-Euphonium2-Episode13-53

Hibike-Euphonium2-Episode13-54

Hibike-Euphonium2-Episode13-55

Hibike-Euphonium2-Episode13-56

Hibike-Euphonium2-Episode13-57

Hibike-Euphonium2-Episode13-58

Hibike-Euphonium2-Episode13-6

Hibike-Euphonium2-Episode13-7

Hibike-Euphonium2-Episode13-8

Hibike-Euphonium2-Episode13-9

Hibike-Euphonium2-Episode13-Omake-1

Hibike-Euphonium2-Episode13-Omake-2

Hibike-Euphonium2-Episode13-Omake-3

Hibike-Euphonium2-Episode13-Omake-4

Hibike-Euphonium2-Episode13-Omake-5

Hibike-Euphonium2-Episode13-Omake-6

Hibike-Euphonium2-Episode13-Omake-7

Hibike-Euphonium2-Episode13-Omake-8

Hibike-Euphonium2-Episode13-Omake-9

 
Game (https://forum.blogtruyen.com/tool/best-hentai-sites-update-1-11-2019-49363
The Elven Educator (18+)

Linkdown
 The-Elven-Educator-Eroge-1

The-Elven-Educator-Eroge-15

The-Elven-Educator-Eroge-2

The-Elven-Educator-Eroge-3

The-Elven-Educator-Eroge-4

The-Elven-Educator-Eroge-5

Signal Forces (18+)
Linkdown
 
Mainichi Emiya-san Chi no Kyou no Gohan
Trailer
Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-Illustration

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-1

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-10

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-11

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-12

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-13

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-14

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-15

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-16

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-2

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-3

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-4

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-5

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-6

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-7

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-8

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-9

Mainichi-Emiyasan-Chino-Kyouno-Gohan-Game-PV-Omake


</> 
Final Fantasy VII remake
Trailer
 FFVII-Remake-Leak-Demo-1

FFVII-Remake-Leak-Demo-2Hentai (https://myanimelist.net/anime/genre/12/Hentai)
Nerawareta Megami Tenshi Angeltia

Link
 Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-10

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-11

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-13

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-14

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-15

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-23

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-25

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-5

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-6

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-7

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-8

Nerawareta-Megami-Tenshi-Angeltia-Episode2-9

Toys
Priestess Elf Priscilla
Link
Priestess-Elf-Priscilla-Ero-Figure-2

Priestess-Elf-Priscilla-Ero-Figure-4

Priestess-Elf-Priscilla-Ero-Figure-7

Priestess-Elf-Priscilla-Ero-Figure-8

 

Cosplay (https://worldcosplay.net/en/ - https://booth.pm/en/browse/Cosplay )
  Sheer Gloss(ダウンロード商品)
https://booth.pm/en/items/743938
#無無田さんは ローレグによって戦闘力がはねあがるタイプなのかっ!
https://booth.pm/en/items/736338
シャルロット・ドリーム♡
https://booth.pm/en/items/739874
シャルロット・ドリーム♡
【DL版】suite collection26
https://booth.pm/en/items/744330
【DL版】suite collection26
華爛漫(ダウンロード商品)
https://booth.pm/en/items/743970
華爛漫(ダウンロード商品)
Truyện Hentai: Click - Click Manga-Doujin: Click 

Hentai-Ecchi IMG:

1.  Artist Galleries ::: Alpha: https://www.pixiv.net/member.php?id=16051830
2. [Pixiv] 女乃冫東 (7805672): https://www.pixiv.net/member.php?id=7805672
3.  [Pixiv] Chingero (32375544): https://www.pixiv.net/member.php?id=32375544
4. [Pixiv] SiruRabbit (6828534): https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=6828534
5. [Pixiv] Tachibana Yuu (484160): https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=484160
6. [Artist] Mogu: https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=2727119
7. [Pixiv] 芋 (18321604): https://www.pixiv.net/member.php?id=18321604
8. [Pixiv] 纳米柒 | HIU (15692799): https://www.pixiv.net/member.php?id=15692799
9. [Pixiv] Sankaku Atama (18415845): https://www.pixiv.net/member.php?id=18415845
10. [Pixiv] Greem bang (14409210): https://www.pixiv.net/member.php?id=14409210
11. [Pixiv] MANA (3015512): https://www.pixiv.net/member.php?id=3015512
12. [Pixiv] S.M.O.K.E. (2784396): https://www.pixiv.net/member.php?id=2784396
13. [Pixiv] Jibi eeee (18124753): https://www.pixiv.net/member.php?id=18124753
14. [Pixiv] Shiokonbu (920720): https://www.pixiv.net/member.php?id=920720
15. [Pixiv] Yamanashi Yuuya (10498815): https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=10498815
16. [Pixiv] Lomocya (11932058): https://www.pixiv.net/member.php?id=11932058
17. [Pixiv] Momikocu (34299694):  https://www.pixiv.net/member.php?id=34299694
18. [Pixiv] Alterna (34025740): https://www.pixiv.net/member.php?id=34025740
19. [Artist] FoxyRain (19131007): https://www.pixiv.net/member.php?id=19131007
20. [Pixiv] Pistonring Nishizawa | Nishizawa Mizuki (1072832):  https://www.pixiv.net/member.php?id=1072832
21. [Artist] Machimura Komori: https://www.pixiv.net/member.php?id=1277
22. [Pixiv] 3104 (34466111): https://www.pixiv.net/member.php?id=34466111
23. [Pixiv] Tottoto Nero Tarou. / Namasenmai (5342006): https://www.pixiv.net/member.php?id=5342006
24. [Pixiv] Aizawa Marimo (567000): https://www.pixiv.net/member.php?id=567000
25. [pixiv] あかさあい: https://www.pixiv.net/member.php?id=427664
26. [Pixiv] Tajima Ryuushi (4239212): https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=4239212
27. [Twitter] DAMDA (@damm_da): https://www.pixiv.net/member.php?id=9472577
28. [Pixiv] Jotti (1013476):  https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=1013476
29. [Pixiv] Alber (4362861): https://www.pixiv.net/member.php?id=4362861
30. [Pixiv] Mirei (746841): https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=746841
31. [Pixiv] Gentsuki (3239395): https://www.pixiv.net/member.php?id=3239395
32. [Pixiv] 木林樹森(15913277): https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=15913277
33. [Pixiv] 菜包return(3654239): https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=3654239
34. [Pixiv] 純(209109): https://www.pixiv.net/member.php?id=209109
35. [Pixiv] Maru (27346687): https://www.pixiv.net/member.php?id=27346687
36. [Pixiv] BLASTBEAT (56021): https://www.pixiv.net/member.php?id=56021
37. [Pixiv] Beijuu (5062519): https://www.pixiv.net/member.php?id=5062519
38. [Pixiv] Nicoby (2382127): https://www.pixiv.net/member.php?id=2382127
39. [Pixiv] 北島弓小K (18076980):  https://www.pixiv.net/member.php?id=18076980
40. [Pixiv] 小直晓笛 (6036383): https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=6036383
41. [Pixiv] VipeR-18 (41115962):  https://www.pixiv.net/member.php?id=41115962
42. [Artist] PIYOAT: https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=6084848
43. [Pixiv] Asahina Hikage (3304829): https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=3304829
44. [Artist] Nejiro: https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=490330
45. [Pixiv] 眠眠蝉 (34135273): https://www.pixiv.net/member.php?id=34135273
46. [Artist] tomoshibi: https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=3005166
47. [Artist] Yukihoshi Kokoro | Star Heart: https://www.pixiv.net/member_illust.php?id=15903903
48. Artist Galleries ::: Cian yo (Patreon / Pixiv): http://www.pixiv.net/member.php?id=4196200
 31660126-p0

38

60607894-p0

66477052-p0

68512662-p0

68547808-p0-15

68669717-p1

69873990-p0

70648307-p0

72503702-p0

73281987-p0-2

73493512-p0

73573206-p0

74311668-p0

74739912-p0-GN-001

75447143-p0

75958746-p0

76056232-p0-WATERPROOF

76161336-p0

76723121-p1

76762604-p0

76915320-p0

77089648-p0

77469400-p0

77765590-p0

77917991-p0

77938654-p7-Twitter

78005515-p0-404

78033556-p0

78236539-p0

78310685-p0

78391583-p0-c97

78397112-p4-TT

78445264-p0

78480445-p0

78531908-p1

78548115-p0

78611321-p0

78627648-p0-2020

78637430-p0

78642205-p0

78642579-p0-Loli-Gene

cian0000zq01

Game Android:
Dlsite:
- Hen: https://www.dlsite.com/ecchi-eng/fsr/=/language/en/ana_flg/off/order%5B0%5D/trend/work_type_category%5B0%5D/game/work_type_category_name%5B0%5D/Game/genre_and_or/or/options_and_or/or/os_category%5B0%5D/android/os_category_name%5B0%5D/Android/per_page/30/show_type/1/from/fs.detail 
- Non-Hen: 
https://www.dlsite.com/eng/fsr/=/language/en/ana_flg/off/age_category%5B0%5D/general/order%5B0%5D/trend/work_type_category%5B0%5D/game/work_type_category_name%5B0%5D/Game/genre_and_or/or/options_and_or/or/os_category%5B0%5D/android/os_category_name%5B0%5D/Android/per_page/30/show_type/1/from/fs.detail
Nutaku: https://www.nutaku.net/games/mobile/
DMM:
http://games.dmm.com/en/sp-list/ 
http://games.dmm.com/en/spapp-list/ 
http://games.dmm.co.jp/en/list/ (Hentai)
Game Free:
https://eroges.com/en 
https://www.nutaku.net/ 
- Dmm:
http://games.dmm.com/en/list/ (không hen) 
https://games.dmm.co.jp/en/ (Hentai) 
Free download:
https://www.dlsite.com/ecchi-eng/fsr/=/work_category/doujin/is_free/1/order/rate_d (Hentai)
https://www.dlsite.com/eng/fsr/=/work_category/doujin/is_free/1/order/rate_d 
Anime: 
- Crunchyroll (https://www.crunchyroll.com/ )
- MyAnimeList (https://myanimelist.net/)
- 1 số trang khác: https://yattatachi.com/legal-anime-streaming-sites
Manga
- Amazon Kindle ( https://www.amazon.com/Kindle-eBooks/b?ie=UTF8&node=154606011 )
- Bookwalker (https://global.bookwalker.jp/
- Ngoài ra còn có 1 số trang để tham thảo như: https://legalmanga.glideapp.io/
+ Manga Plus (https://mangaplus.shueisha.co.jp/updates ): truyện tranh bản quyền, miễn phí
+ Comic Walker (https://comic-walker.com/)
+ MyAnimeList (https://myanimelist.net/
+ Viz (https://www.viz.com/
- Manwa (https://apps.apple.com/ms/app/manwa-truy%E1%BB%87n-tranh-manga/id1488561122 - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viettel.manwa&hl=en_SG ) : truyện trang tiếng việt bản quyền 
Bài cũ: Click
Mình đã lập Feed chuyên cung cấp liên quan tới anime, manga và kể cả ảnh Hentai nếu muốn góp ý gì thì cmt mình. 
1) Anime, Manga: Click
2) Hentai, Ecchi: Click 

Deal

  Update vào lúc 06:15 04/01/2020

989 lượt xem

14 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group