Hentai Game #69

Đăng bởi: D4C funny valentine

Ngày đăng  05:51 04/12/2019

Hãy làm vì tác giả đừng đi xem lậu, ăn cắp bản quyền nữa!
Tiền ko từ trên trời rơi xuống và chả ai thích đi từ thiện đâu
Họ đã dành tình yêu, thời gian, công sức để tạo ra 1 tác phẩm hoàn hảo để phục vụ cho độc giả nhưng có 1 kẻ ăn cắp chúng đã khiến họ mất đi nguồn thu nhập, mất động lực để tạo ra
Đừng có biện hộ lí do này lí do nọ để cái cớ đi ăn cắp người khác
Image result for stop pirated

Hentai game review (List web hen: Click , Truyện Hentai: Click , Anime Tools: Click)
The Dungeon of Lulu Farea
Linkdown
Nakadashi Banzai 4
Linkdown

NEKO-NIN exHeart 2
Linkdown
Maitetsu 
Linkdown
Anime (https://myanimelist.net )
Dakara Boku wa, H ga Dekinai

Joshiraku
 joshiraku-episode-4-001

joshiraku-episode-4-002

joshiraku-episode-4-003

joshiraku-episode-4-004

joshiraku-episode-4-005

joshiraku-episode-4-006

joshiraku-episode-4-007

joshiraku-episode-4-008

joshiraku-episode-4-009

joshiraku-episode-4-010

joshiraku-episode-4-011

joshiraku-episode-4-012

joshiraku-episode-4-013

joshiraku-episode-4-014

joshiraku-episode-4-015

joshiraku-episode-4-016

joshiraku-episode-4-017

joshiraku-episode-4-018

joshiraku-episode-4-019

joshiraku-episode-4-020

joshiraku-episode-4-021

joshiraku-episode-4-022

joshiraku-episode-4-023

joshiraku-episode-4-024

joshiraku-episode-4-025

joshiraku-episode-4-026

joshiraku-episode-4-027

joshiraku-episode-4-028

joshiraku-episode-4-029

joshiraku-episode-4-030

joshiraku-episode-4-031

joshiraku-episode-4-032

joshiraku-episode-4-033

joshiraku-episode-4-034

joshiraku-episode-4-035

joshiraku-episode-4-036

joshiraku-episode-4-037

joshiraku-episode-4-038

joshiraku-episode-4-039

joshiraku-episode-4-040

joshiraku-episode-4-041

joshiraku-episode-4-042

joshiraku-episode-4-043

joshiraku-episode-4-044

joshiraku-episode-4-045

joshiraku-episode-4-046

joshiraku-episode-4-047

joshiraku-episode-4-048

joshiraku-episode-4-049

joshiraku-episode-4-050

joshiraku-episode-4-051

joshiraku-episode-4-052

joshiraku-episode-4-053

joshiraku-episode-4-054

joshiraku-episode-4-055

joshiraku-episode-4-056

joshiraku-episode-4-057

joshiraku-episode-4-058

joshiraku-episode-4-059

joshiraku-episode-4-060

joshiraku-episode-4-061

joshiraku-episode-4-062

joshiraku-episode-4-063

joshiraku-episode-4-064

joshiraku-episode-4-065

joshiraku-episode-4-066

joshiraku-episode-4-067

joshiraku-episode-4-068

joshiraku-episode-4-069

joshiraku-episode-4-070

joshiraku-episode-4-071

joshiraku-episode-4-072

joshiraku-episode-4-073

joshiraku-episode-4-074

joshiraku-episode-4-075

Dog Days
 dog-days-2-episode-4-001

dog-days-2-episode-4-002

dog-days-2-episode-4-003

dog-days-2-episode-4-004

dog-days-2-episode-4-005

dog-days-2-episode-4-006

dog-days-2-episode-4-007

dog-days-2-episode-4-008

dog-days-2-episode-4-009

dog-days-2-episode-4-010

dog-days-2-episode-4-011

dog-days-2-episode-4-012

dog-days-2-episode-4-013

dog-days-2-episode-4-014

dog-days-2-episode-4-015

dog-days-2-episode-4-016

dog-days-2-episode-4-017

dog-days-2-episode-4-018

dog-days-2-episode-4-019

dog-days-2-episode-4-020

dog-days-2-episode-4-021

dog-days-2-episode-4-022

dog-days-2-episode-4-023

dog-days-2-episode-4-024

dog-days-2-episode-4-025

dog-days-2-episode-4-026

dog-days-2-episode-4-027

dog-days-2-episode-4-028

dog-days-2-episode-4-029

dog-days-2-episode-4-030

dog-days-2-episode-4-031

dog-days-2-episode-4-032

dog-days-2-episode-4-033

dog-days-2-episode-4-034

dog-days-2-episode-4-035

dog-days-2-episode-4-036

dog-days-2-episode-4-037

dog-days-2-episode-4-038

dog-days-2-episode-4-039

dog-days-2-episode-4-040

dog-days-2-episode-4-041

dog-days-2-episode-4-042

dog-days-2-episode-4-043

dog-days-2-episode-4-044

dog-days-2-episode-4-045

dog-days-2-episode-4-046

dog-days-2-episode-4-047

dog-days-2-episode-4-048

dog-days-2-episode-4-049

dog-days-2-episode-4-050

dog-days-2-episode-4-051

dog-days-2-episode-4-052

dog-days-2-episode-4-053

dog-days-2-episode-4-054

dog-days-2-episode-4-055

Nekopara
Trailer
New-Moe-Nekopara-Anime-PV-10

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-11

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-12

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-13

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-14

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-15

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-16

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-17

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-18

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-19

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-2

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-20

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-21

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-22

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-3

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-4

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-5

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-7

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-8

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-9

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-Omake-1

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-Omake-2

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-Omake-3

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-Omake-4

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-Omake-5

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-Omake-6

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-Omake-7

New-Moe-Nekopara-Anime-PV-Omake-8

New-Nekopara-Anime-Official-Visual

 
Hibike Euphonium 2
Hibike-Euphonium2-Episode9-10

Hibike-Euphonium2-Episode9-11

Hibike-Euphonium2-Episode9-12

Hibike-Euphonium2-Episode9-13

Hibike-Euphonium2-Episode9-14

Hibike-Euphonium2-Episode9-15

Hibike-Euphonium2-Episode9-16

Hibike-Euphonium2-Episode9-17

Hibike-Euphonium2-Episode9-18

Hibike-Euphonium2-Episode9-19

Hibike-Euphonium2-Episode9-2

Hibike-Euphonium2-Episode9-20

Hibike-Euphonium2-Episode9-21

Hibike-Euphonium2-Episode9-22

Hibike-Euphonium2-Episode9-23

Hibike-Euphonium2-Episode9-24

Hibike-Euphonium2-Episode9-25

Hibike-Euphonium2-Episode9-26

Hibike-Euphonium2-Episode9-27

Hibike-Euphonium2-Episode9-28

Hibike-Euphonium2-Episode9-29

Hibike-Euphonium2-Episode9-3

Hibike-Euphonium2-Episode9-30

Hibike-Euphonium2-Episode9-31

Hibike-Euphonium2-Episode9-32

Hibike-Euphonium2-Episode9-33

Hibike-Euphonium2-Episode9-34

Hibike-Euphonium2-Episode9-35

Hibike-Euphonium2-Episode9-36

Hibike-Euphonium2-Episode9-37

Hibike-Euphonium2-Episode9-38

Hibike-Euphonium2-Episode9-39

Hibike-Euphonium2-Episode9-4

Hibike-Euphonium2-Episode9-40

Hibike-Euphonium2-Episode9-41

Hibike-Euphonium2-Episode9-42

Hibike-Euphonium2-Episode9-43

Hibike-Euphonium2-Episode9-44

Hibike-Euphonium2-Episode9-45

Hibike-Euphonium2-Episode9-46

Hibike-Euphonium2-Episode9-47

Hibike-Euphonium2-Episode9-49

Hibike-Euphonium2-Episode9-5

Hibike-Euphonium2-Episode9-51

Hibike-Euphonium2-Episode9-6

Hibike-Euphonium2-Episode9-7

Hibike-Euphonium2-Episode9-9

Hibike-Euphonium2-Episode9-Omake-1

Hibike-Euphonium2-Episode9-Omake-10

Hibike-Euphonium2-Episode9-Omake-2

Hibike-Euphonium2-Episode9-Omake-3

Hibike-Euphonium2-Episode9-Omake-4

Hibike-Euphonium2-Episode9-Omake-5

Hibike-Euphonium2-Episode9-Omake-6

Hibike-Euphonium2-Episode9-Omake-7

Hibike-Euphonium2-Episode9-Omake-8

Hibike-Euphonium2-Episode9-Omake-9

 
Little Busters
little-busters-trailer-002

little-busters-trailer-003

little-busters-trailer-004

little-busters-trailer-005

little-busters-trailer-006

little-busters-trailer-007

little-busters-trailer-008

little-busters-trailer-009

little-busters-trailer-010

little-busters-trailer-011

little-busters-trailer-012

little-busters-trailer-013

little-busters-trailer-014

little-busters-trailer-015

little-busters-trailer-016

little-busters-trailer-017

little-busters-trailer-018

little-busters-trailer-019

 
Magia Record Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden
Link
Magia-Record-Gaiden-PV4-1

Magia-Record-Gaiden-PV4-10

Magia-Record-Gaiden-PV4-11

Magia-Record-Gaiden-PV4-12

Magia-Record-Gaiden-PV4-13

Magia-Record-Gaiden-PV4-14

Magia-Record-Gaiden-PV4-15

Magia-Record-Gaiden-PV4-16

Magia-Record-Gaiden-PV4-17

Magia-Record-Gaiden-PV4-18

Magia-Record-Gaiden-PV4-19

Magia-Record-Gaiden-PV4-2

Magia-Record-Gaiden-PV4-20

Magia-Record-Gaiden-PV4-21

Magia-Record-Gaiden-PV4-22

Magia-Record-Gaiden-PV4-3

Magia-Record-Gaiden-PV4-4

Magia-Record-Gaiden-PV4-5

Magia-Record-Gaiden-PV4-6

Magia-Record-Gaiden-PV4-7

Magia-Record-Gaiden-PV4-8

Magia-Record-Gaiden-PV4-9

Magia-Record-Gaiden-PV4-Omake

 
Shokugeki no Soma
 Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-10

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-11

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-12

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-13

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-14

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-15

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-16

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-17

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-18

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-19

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-2

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-20

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-21

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-22

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-23

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-24

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-25

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-26

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-27

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-28

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-29

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-3

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-30

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-31

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-32

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-33

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-34

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-35

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-36

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-37

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-38

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-39

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-4

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-40

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-41

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-42

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-43

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-44

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-45

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-46

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-47

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-48

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-49

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-5

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-50

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-51

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-52

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-53

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-54

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-55

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-56

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-57

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-58

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-59

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-6

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-60

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-61

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-62

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-63

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-64

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-65

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-66

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-67

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-68

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-69

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-7

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-70

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-8

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-9

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-1

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-10

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-11

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-12

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-2

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-3

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-4

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-5

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-6

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-7

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-8

Shokugekino-Soma-Season4-Episode8-Omake-9

Game (https://forum.blogtruyen.com/tool/best-hentai-sites-update-10-11-2019-49363 )
Obscene Threat Diary (18+)
Linkdown
Obscene-Threat-Diary-Eroge-3Obscene-Threat-Diary-Eroge-5

 
Puppet Angel (18+)
Linkdown
Puppet-Angel-Eroge-10

Puppet-Angel-Eroge-11

Puppet-Angel-Eroge-12

Puppet-Angel-Eroge-2

Puppet-Angel-Eroge-24

Puppet-Angel-Eroge-3

Puppet-Angel-Eroge-35

Puppet-Angel-Eroge-4

Puppet-Angel-Eroge-40

Puppet-Angel-Eroge-5

Puppet-Angel-Eroge-6

Puppet-Angel-Eroge-7

 
Sakura Gamer (18+)
Linkdown
 Sakura-Gamer-Eroge-2

Sakura-Gamer-Eroge-3

Sakura-Gamer-Eroge-4

Sakura-Gamer-Eroge-5

Sakura-Gamer-Eroge-6

Sakura-Gamer-Eroge-Clover

Sakura-Gamer-Eroge-Nekohime

Sakura-Gamer-Eroge-Suki

Granblue Fantasy Versus
Trailer
Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-10

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-11

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-12

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-2

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-3

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-4

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-5

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-6

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-7

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-8

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-9

Granblue-Fantasy-Versus-Ferry-Whips-Opponents-Into-Shape-Feature

 

Hentai (https://myanimelist.net/anime/genre/12/Hentai)
Kimi no Mana wa Rina Witch
Link
 Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-10

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-11

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-12

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-13

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-14

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-18

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-19

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-21

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-22

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-23

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-24

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-28

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-3

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-32

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-34

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-37

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-4

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-44

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-6

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-7

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-8

Kimino-Manawa-Rina-Witch-Episode1-Ero-Anime-9

Shiiku x Kanojo
Link
 Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-19

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-2

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-21

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-22Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-29

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-31

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-32

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-33

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-34

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-35

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-36

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-37Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-39

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-40Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-42

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-43

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-53

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-56

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-57

Shiikux-Kanojo-Episode3-Ero-Anime-58


Cosplay (https://worldcosplay.net/en/ - https://booth.pm/en/browse/Cosplay )
  BaileysCream
https://booth.pm/en/items/596077
BaileysCream
ArtificallyMadeTypeS
https://booth.pm/en/items/596080
ArtificallyMadeTypeS
2017夏 Oh My Pharaoh! DL作品
2017夏 Oh My Pharaoh! DL作品2017夏 Oh My Pharaoh! DL作品
黒透け来航
https://booth.pm/en/items/596149
黒透け来航
Truyện Hentai: Click 
  Hãy làm vì tác giả đừng đi xem lậu, ăn cắp bản quyền nữa!
Tiền ko từ trên trời rơi xuống và chả ai thích đi từ thiện đâu
Họ đã dành tình yêu, thời gian, công sức để tạo ra 1 truyện hoàn hảo để phục vụ cho độc giả nhưng có 1 kẻ ăn cắp chúng đã khiến họ mất đi nguồn thu nhập, mất động lực để tạo truyện
Đừng có biện hộ lí do này lí do nọ để cái cớ đi ăn cắp người khác
Image result for stop pirated

Non-Hen Doujin (
Raincoat Kids: and The Splish-Splash City
https://www.amazon.com/dp/B0823ZPNZ4 
https://twitter.com/irodori_aqua/status/1201851305297268741
Image

Game Android:
Dlsite:
- Hen: https://www.dlsite.com/ecchi-eng/fsr/=/language/en/ana_flg/off/order%5B0%5D/trend/work_type_category%5B0%5D/game/work_type_category_name%5B0%5D/Game/genre_and_or/or/options_and_or/or/os_category%5B0%5D/android/os_category_name%5B0%5D/Android/per_page/30/show_type/1/from/fs.detail
- Non-Hen:
https://www.dlsite.com/eng/fsr/=/language/en/ana_flg/off/age_category%5B0%5D/general/order%5B0%5D/trend/work_type_category%5B0%5D/game/work_type_category_name%5B0%5D/Game/genre_and_or/or/options_and_or/or/os_category%5B0%5D/android/os_category_name%5B0%5D/Android/per_page/30/show_type/1/from/fs.detail
Nutaku: https://www.nutaku.net/games/mobile/
DMM:
http://games.dmm.com/en/sp-list/
http://games.dmm.com/en/spapp-list/
http://games.dmm.co.jp/en/list/ (Hentai)
Game Free:
https://eroges.com/en
https://www.nutaku.net/
- Dmm:
http://games.dmm.com/en/list/ (không hen)
https://games.dmm.co.jp/en/ (Hentai) 
Free download:
https://www.dlsite.com/ecchi-eng/fsr/=/work_category/doujin/is_free/1/order/rate_d (Hentai)
https://www.dlsite.com/eng/fsr/=/work_category/doujin/is_free/1/order/rate_d 
Bài cũ: 
Click 
Mình đã lập Feed chuyên cung cấp liên quan tới anime, manga và kể cả ảnh Hentai nếu muốn góp ý gì thì cmt mình. 
1) Anime, Manga: Click
2) Hentai, Ecchi: Click 

Deal 

  Update vào lúc 05:30 05/12/2019

718 lượt xem

4 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group