Hentai Game #98

Đăng bởi: D4C funny valentine

Ngày đăng  05:28 02/01/2020

https://forum.blogtruyen.vn/tool/best-sites-manga-anime-game-update-26-12-2019-49363 
Hãy làm vì tác giả đừng đi xem lậu, ăn cắp bản quyền nữa!
Tiền ko từ trên trời rơi xuống và chả ai thích đi từ thiện đâu
Họ đã dành tình yêu, thời gian, công sức để tạo ra 1 tác phẩm hoàn hảo để phục vụ cho độc giả nhưng có 1 kẻ ăn cắp chúng đã khiến họ mất đi nguồn thu nhập, mất động lực để tạo ra
Đừng có biện hộ lí do này lí do nọ để cái cớ đi ăn cắp người khác
Image result for stop pirated
Hentai game review (List web hen: Click , Truyện Hentai: Click , Anime Tools: Click
Oral Lessons With Chii-chan
https://www.lewdgamer.com/2019/12/28/oral-lessons-with-chii-chan-available-on-fakku

Linkdown
Magic & Slash
Linkdown
Young Wife Souffle
Linkdown

Anime (https://myanimelist.net )
Tensei Shitara Slime Datta Ken
Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-1

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-10

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-11

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-12

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-13

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-14

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-15

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-16

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-17

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-18

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-19

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-2

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-20

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-21

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-22

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-23

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-24

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-25

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-26

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-27

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-28

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-29

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-3

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-30

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-31

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-32

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-33

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-34

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-35

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-36

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-37

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-39

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-4

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-5

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-6

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-7

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-8

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-9

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-Omake-1

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-Omake-2

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-Omake-3

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-Omake-4

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-Omake-5

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-Omake-6

Tensei-Shitara-Slime-Datta-Ken-Episode9-Omake-7

 
Jormungand Perfect Order
jormungand-perfect-order-1-002

jormungand-perfect-order-1-003

jormungand-perfect-order-1-004

jormungand-perfect-order-1-005

jormungand-perfect-order-1-006

jormungand-perfect-order-1-007

jormungand-perfect-order-1-008

jormungand-perfect-order-1-009

jormungand-perfect-order-1-010

jormungand-perfect-order-1-011

jormungand-perfect-order-1-012

jormungand-perfect-order-1-013

jormungand-perfect-order-1-014

jormungand-perfect-order-1-015

jormungand-perfect-order-1-016

jormungand-perfect-order-1-017

jormungand-perfect-order-1-018

jormungand-perfect-order-1-019

jormungand-perfect-order-1-020

jormungand-perfect-order-1-021

jormungand-perfect-order-1-022

jormungand-perfect-order-1-023

jormungand-perfect-order-1-024

jormungand-perfect-order-1-025

jormungand-perfect-order-1-026

jormungand-perfect-order-1-027

jormungand-perfect-order-1-028

jormungand-perfect-order-1-029

jormungand-perfect-order-1-030

jormungand-perfect-order-1-031

jormungand-perfect-order-1-032

jormungand-perfect-order-1-033

jormungand-perfect-order-1-034

jormungand-perfect-order-1-035

jormungand-perfect-order-1-036

jormungand-perfect-order-1-037

jormungand-perfect-order-1-038

jormungand-perfect-order-1-039

jormungand-perfect-order-1-040

jormungand-perfect-order-1-041

jormungand-perfect-order-1-042

jormungand-perfect-order-1-043

jormungand-perfect-order-1-044

jormungand-perfect-order-1-045

jormungand-perfect-order-1-046

jormungand-perfect-order-1-047

jormungand-perfect-order-1-048


</> 
To Love-Ru Darkness
 tlrd-atx-still-censored-1-001

tlrd-atx-still-censored-1-002

tlrd-atx-still-censored-1-003

tlrd-atx-still-censored-1-004

tlrd-atx-still-censored-1-005

tlrd-atx-still-censored-1-006

tlrd-atx-still-censored-1-007

tlrd-atx-still-censored-1-008

tlrd-atx-still-censored-1-009

tlrd-atx-still-censored-1-010

tlrd-atx-still-censored-1-011

tlrd-atx-still-censored-1-012

tlrd-atx-still-censored-1-013

tlrd-atx-still-censored-1-014

tlrd-atx-still-censored-1-015

tlrd-atx-still-censored-1-016

tlrd-atx-still-censored-1-017

tlrd-atx-still-censored-1-018

tlrd-atx-still-censored-1-020

tlrd-atx-still-censored-1-021

Game (https://forum.blogtruyen.com/tool/best-hentai-sites-update-1-11-2019-49363
Sakura Cupid (18+)

Linkdown
 Sakura-Cupid-Eroge-1

Sakura-Cupid-Eroge-2

Sakura-Cupid-Eroge-3

Sakura-Cupid-Eroge-4

Sakura-Cupid-Eroge-Visual-Novel-13

Sakura-Cupid-Eroge-Visual-Novel-5

Sakura-Cupid-Eroge-Visual-Novel-6

Sakura-Cupid-Eroge-Visual-Novel-7

Sakura-Cupid-Eroge-Visual-Novel-8

Wabisabi (18+)
Linkdown
Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-10

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-11

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-12

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-13

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-14

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-15

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-16

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-17

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-18

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-19

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-2

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-20

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-21

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-26

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-27

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-3

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-4

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-5

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-6

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-7

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-8

Wabisabi-Visual-Novel-Eroge-9

 
Nightmare School (18+)
Linkdown
Nightmare-School-Eroge-1

Nightmare-School-Eroge-18

Nightmare-School-Eroge-2

Nightmare-School-Eroge-3

Nightmare-School-Eroge-4

Nightmare-School-Eroge-5

Nightmare-School-Eroge-6

 
LoveR Kiss
Link
 Love-RKiss-Succubus-Night-DLC-Costume-1

Love-RKiss-Succubus-Night-DLC-Costume-2

Love-RKiss-Succubus-Night-DLC-Costume-3

Love-RKiss-Succubus-Night-DLC-Costume-4

Love-RKiss-Succubus-Night-DLC-Costume-5

Love-RKiss-Succubus-Night-DLC-Costume-6

Love-RKiss-Succubus-Night-DLC-Costume-7

Love-RKiss-Succubus-Night-DLC-Costume-8


Hentai (https://myanimelist.net/anime/genre/12/Hentai)
Spocon

Link
 Supocon-Episode1-2

Supocon-Episode1-20

Supocon-Episode1-23

Supocon-Episode1-29

Supocon-Episode1-30

Supocon-Episode1-31

Supocon-Episode1-32

Supocon-Episode1-33

Supocon-Episode1-34

Supocon-Episode1-36

Supocon-Episode1-37

Supocon-Episode1-4

Supocon-Episode1-45

Supocon-Episode1-46

Supocon-Episode1-7


Toys
Nozomi - Inmo
Link
Cosplay (https://worldcosplay.net/en/ - https://booth.pm/en/browse/Cosplay )
  【DL版】沖田さんガンバっちゃいます!
https://booth.pm/en/items/732666
【DL版】沖田さんガンバっちゃいます!
【DL版】おかあさん!も~っとわたしたちを見て!!
https://booth.pm/en/items/732664
【DL版】おかあさん!も~っとわたしたちを見て!!
べろフェチぷらす
https://booth.pm/en/items/732198
【DL版】令呪をもって命ずる!
https://booth.pm/en/items/732276
【DL版】令呪をもって命ずる!
好きだと言ったら終わる恋
https://booth.pm/en/items/732593
好きだと言ったら終わる恋
Truyện Hentai: Click - Click Manga-Doujin: Click 
  Hãy làm vì tác giả đừng đi xem lậu, ăn cắp bản quyền nữa!
Tiền ko từ trên trời rơi xuống và chả ai thích đi từ thiện đâu
Họ đã dành tình yêu, thời gian, công sức để tạo ra 1 tác phẩm hoàn hảo để phục vụ cho độc giả nhưng có 1 kẻ ăn cắp chúng đã khiến họ mất đi nguồn thu nhập, mất động lực để tạo ra
Đừng có biện hộ lí do này lí do nọ để cái cớ đi ăn cắp người khác
Image result for stop pirated

Ranking

Game Android:

Dlsite:
- Hen: https://www.dlsite.com/ecchi-eng/fsr/=/language/en/ana_flg/off/order%5B0%5D/trend/work_type_category%5B0%5D/game/work_type_category_name%5B0%5D/Game/genre_and_or/or/options_and_or/or/os_category%5B0%5D/android/os_category_name%5B0%5D/Android/per_page/30/show_type/1/from/fs.detail 
- Non-Hen: 
https://www.dlsite.com/eng/fsr/=/language/en/ana_flg/off/age_category%5B0%5D/general/order%5B0%5D/trend/work_type_category%5B0%5D/game/work_type_category_name%5B0%5D/Game/genre_and_or/or/options_and_or/or/os_category%5B0%5D/android/os_category_name%5B0%5D/Android/per_page/30/show_type/1/from/fs.detail
Nutaku: https://www.nutaku.net/games/mobile/
DMM:
http://games.dmm.com/en/sp-list/ 
http://games.dmm.com/en/spapp-list/ 
http://games.dmm.co.jp/en/list/ (Hentai)
Game Free:
https://eroges.com/en 
https://www.nutaku.net/ 
- Dmm:
http://games.dmm.com/en/list/ (không hen) 
https://games.dmm.co.jp/en/ (Hentai) 
Free download:
https://www.dlsite.com/ecchi-eng/fsr/=/work_category/doujin/is_free/1/order/rate_d (Hentai)
https://www.dlsite.com/eng/fsr/=/work_category/doujin/is_free/1/order/rate_d 
Anime: 
- Crunchyroll (https://www.crunchyroll.com/ )
- MyAnimeList (https://myanimelist.net/)
- Danh sách các trang khác: https://yattatachi.com/legal-anime-streaming-sites
Manga
- Amazon Kindle ( https://www.amazon.com/Kindle-eBooks/b?ie=UTF8&node=154606011 )
- Bookwalker (https://global.bookwalker.jp/
- Ngoài ra còn có 1 số trang để tham thảo như: https://legalmanga.glideapp.io/
+ Manga Plus (https://mangaplus.shueisha.co.jp/updates ): truyện tranh bản quyền, miễn phí
+ Comic Walker (https://comic-walker.com/)
+ MyAnimeList (https://myanimelist.net/
+ Viz (https://www.viz.com/)
Bài cũ: Click
Mình đã lập Feed chuyên cung cấp liên quan tới anime, manga và kể cả ảnh Hentai nếu muốn góp ý gì thì cmt mình. 
1) Anime, Manga: Click
2) Hentai, Ecchi: Click 

Deal

  Update vào lúc 07:44 02/01/2020

788 lượt xem

20 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group