Hentai Game #99

Đăng bởi: D4C funny valentine

Ngày đăng  05:44 03/01/2020

https://forum.blogtruyen.vn/tool/best-sites-manga-anime-game-update-26-12-2019-49363 
Hãy làm vì tác giả đừng đi xem lậu, ăn cắp bản quyền nữa!
Tiền ko từ trên trời rơi xuống và chả ai thích đi từ thiện đâu
Họ đã dành tình yêu, thời gian, công sức để tạo ra 1 tác phẩm hoàn hảo để phục vụ cho độc giả nhưng có 1 kẻ ăn cắp chúng đã khiến họ mất đi nguồn thu nhập, mất động lực để tạo ra
Đừng có biện hộ lí do này lí do nọ để cái cớ đi ăn cắp người khác
Image result for stop pirated

Hentai game review (List web hen: Click , Truyện Hentai: Click , Anime Tools: Click

506 ANOTHER 
https://www.lewdgamer.com/2019/12/30/506-another-is-now-available-on-dlsite
Linkdown
Custom Order Maid 3D 2
Linkdown
Petite Goddess Emily
Linkdown
Anime (https://myanimelist.net )
Chuuniblob
 chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-001

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-002

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-003

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-004

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-005

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-006

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-007

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-008

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-009

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-010

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-011

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-012

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-013

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-014

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-015

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-016

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-017

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-018

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-019

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-020

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-021

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-022

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-023

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-024

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-025

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-026

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-027

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-028

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-029

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-030

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-031

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-032

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-033

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-034

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-035

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-036

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-037

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-038

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-039

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-040

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-041

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-042

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-043

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-044

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-045

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-046

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-047

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-048

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-049

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-050

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-051

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-052

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-053

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-054

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-055

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-056

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-057

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-058

chuunibyou-demo-koi-ga-shitai-episode-2-059

Hidamari Sketch x Honeycomb
 hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-002

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-003

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-004

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-005

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-006

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-007

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-008

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-009

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-010

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-011

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-012

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-013

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-014

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-015

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-016

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-017

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-018

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-019

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-020

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-021

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-022

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-023

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-024

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-025

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-026

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-027

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-028

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-029

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-030

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-031

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-032

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-033

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-034

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-035

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-036

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-037

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-038

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-039

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-040

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-041

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-042

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-043

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-044

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-045

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-046

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-047

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-048

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-049

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-050

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-051

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-052

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-053

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-054

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-055

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-056

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-057

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-058

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-059

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-060

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-061

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-062

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-063

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-064

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-065

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-066

hidamari-sketch-x-honeycomb-episode-2-067

BTOOOM
 btooom-episode-2-001

btooom-episode-2-002

btooom-episode-2-003

btooom-episode-2-004

btooom-episode-2-005

btooom-episode-2-006

btooom-episode-2-007

btooom-episode-2-008

btooom-episode-2-009

btooom-episode-2-010

btooom-episode-2-011

btooom-episode-2-012

btooom-episode-2-013

btooom-episode-2-014

btooom-episode-2-015

btooom-episode-2-016

btooom-episode-2-017

btooom-episode-2-018

btooom-episode-2-019

btooom-episode-2-020

btooom-episode-2-021

btooom-episode-2-022

btooom-episode-2-023

btooom-episode-2-024

btooom-episode-2-025

btooom-episode-2-026

btooom-episode-2-027

btooom-episode-2-028

btooom-episode-2-029

btooom-episode-2-030

btooom-episode-2-031

btooom-episode-2-032

btooom-episode-2-033

btooom-episode-2-034

btooom-episode-2-035

btooom-episode-2-036

btooom-episode-2-037

btooom-episode-2-038

btooom-episode-2-039

btooom-episode-2-040

btooom-episode-2-041

btooom-episode-2-042

btooom-episode-2-043

btooom-episode-2-044

btooom-episode-2-045

btooom-episode-2-046

btooom-episode-2-047

btooom-episode-2-048

btooom-episode-2-049

btooom-episode-2-050Game (https://forum.blogtruyen.com/tool/best-hentai-sites-update-1-11-2019-49363
The Case of Wife Yukiho (18+)

Linkdown
 The-Caseof-Wife-Yukiho-Eroge-16
Estrum Farms Academy (18+)
Linkdown
 Estrum-Farms-Academy-Eroge-Visual-Novel-1

Estrum-Farms-Academy-Eroge-Visual-Novel-2Bokuhime Project
Trailer
cross-dressing-trap-bokuhime-project

cross-dressing-trap-bokuhime-project-02

cross-dressing-trap-bokuhime-project-03

cross-dressing-trap-bokuhime-project-04

cross-dressing-trap-bokuhime-project-05

cross-dressing-trap-bokuhime-project-06

cross-dressing-trap-bokuhime-project-07

cross-dressing-trap-bokuhime-project-08

cross-dressing-trap-bokuhime-project-09

cross-dressing-trap-bokuhime-project-10

cross-dressing-trap-bokuhime-project-11

cross-dressing-trap-bokuhime-project-12

cross-dressing-trap-bokuhime-project-13

cross-dressing-trap-bokuhime-project-14

cross-dressing-trap-bokuhime-project-15

 
Hentai (https://myanimelist.net/anime/genre/12/Hentai)
Samurai Hormone

Link
Samurai-Hormone-Episode1-24

Samurai-Hormone-Episode1-25

Samurai-Hormone-Episode1-26

Samurai-Hormone-Episode1-27

Samurai-Hormone-Episode1-28

Samurai-Hormone-Episode1-3

Samurai-Hormone-Episode1-5

Samurai-Hormone-Episode1-52

Samurai-Hormone-Episode1-6

Samurai-Hormone-Episode1-7

Samurai-Hormone-Episode1-8

Samurai-Hormone-Episode1-9

 

Cosplay (https://worldcosplay.net/en/ - https://booth.pm/en/browse/Cosplay )
  【DL版】2017冬新刊セット(新作ROM4種+私服写真10枚)
https://booth.pm/en/items/732684
【DL版】2017冬新刊セット(新作ROM4種+私服写真10枚)
【DL版】酔いどれ旅行記 ~湯けむり旅情編~
https://booth.pm/en/items/732668
【DL版】酔いどれ旅行記 ~湯けむり旅情編~
DORONKO 01
https://booth.pm/en/items/732618
DORONKO 01
【DL版】もう!子ども扱いしないでくださいトナカイさん!
https://booth.pm/en/items/732673
【DL版】もう!子ども扱いしないでくださいトナカイさん!
【DL版】マスターだってクロちゃんと魔力供給がしたいっ!
https://booth.pm/en/items/732675
【DL版】マスターだってクロちゃんと魔力供給がしたいっ!
【DL版】おかあさんと一緒
https://booth.pm/en/items/732680
【DL版】おかあさんと一緒
Truyện Hentai: Click - Click Manga-Doujin: Click 
Game Android:
Dlsite:
- Hen: https://www.dlsite.com/ecchi-eng/fsr/=/language/en/ana_flg/off/order%5B0%5D/trend/work_type_category%5B0%5D/game/work_type_category_name%5B0%5D/Game/genre_and_or/or/options_and_or/or/os_category%5B0%5D/android/os_category_name%5B0%5D/Android/per_page/30/show_type/1/from/fs.detail 
- Non-Hen: 
https://www.dlsite.com/eng/fsr/=/language/en/ana_flg/off/age_category%5B0%5D/general/order%5B0%5D/trend/work_type_category%5B0%5D/game/work_type_category_name%5B0%5D/Game/genre_and_or/or/options_and_or/or/os_category%5B0%5D/android/os_category_name%5B0%5D/Android/per_page/30/show_type/1/from/fs.detail
Nutaku: https://www.nutaku.net/games/mobile/
DMM:
http://games.dmm.com/en/sp-list/ 
http://games.dmm.com/en/spapp-list/ 
http://games.dmm.co.jp/en/list/ (Hentai)
Game Free:
https://eroges.com/en 
https://www.nutaku.net/ 
- Dmm:
http://games.dmm.com/en/list/ (không hen) 
https://games.dmm.co.jp/en/ (Hentai) 
Free download:
https://www.dlsite.com/ecchi-eng/fsr/=/work_category/doujin/is_free/1/order/rate_d (Hentai)
https://www.dlsite.com/eng/fsr/=/work_category/doujin/is_free/1/order/rate_d 
Anime: 
- Crunchyroll (https://www.crunchyroll.com/ )
- MyAnimeList (https://myanimelist.net/)
- Danh sách các trang khác: https://yattatachi.com/legal-anime-streaming-sites
Manga
- Amazon Kindle ( https://www.amazon.com/Kindle-eBooks/b?ie=UTF8&node=154606011 )
- Bookwalker (https://global.bookwalker.jp/
- Ngoài ra còn có 1 số trang để tham thảo như: https://legalmanga.glideapp.io/
+ Manga Plus (https://mangaplus.shueisha.co.jp/updates ): truyện tranh bản quyền, miễn phí
+ Comic Walker (https://comic-walker.com/)
+ MyAnimeList (https://myanimelist.net/
+ Viz (https://www.viz.com/)
Bài cũ: Click
Mình đã lập Feed chuyên cung cấp liên quan tới anime, manga và kể cả ảnh Hentai nếu muốn góp ý gì thì cmt mình. 
1) Anime, Manga: Click
2) Hentai, Ecchi: Click 

Deal

  Update vào lúc 05:44 03/01/2020

633 lượt xem

16 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group