Từ điển từ ........................Chết

Đăng bởi: li

Ngày đăng  04:15 12/05/2012

1/ Chết trong chùa gọi là Tự Tử. 
2/ Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử. 
3/ Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử. 
4/ Bị điện giật mà chết gọi là Điện Tử. 
5/ Đi ăn yến tiệc, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử. 
6/ Chết đuối gọi là Giang Tử. 
7/ Chết ở nông trại gọi là Trang Tử. 
8/ Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử. 
9/ Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử. 
10/ Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử. 
11/ Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử. 
12/ Em chết gọi là Đệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử. 
13/ Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử. 
14/ Thầy giáo chết gọi là Sư Tử. 
15/ Học trò chết gọi là Sĩ Tử. 
16/ Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử. 
17/ Quân lính chết gọi là Quân Tử. 
18/ Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử. 
19/ Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử. 
20/ Bị lạnh, thiếu áo mặc mà chết gọi là Hàn Mặc Tử. 
21/ Bị cảm mà chết gọi là Cảm Tử. 
22/ Nhiều người cùng chết gọi là Đồng Tử. 
23/ Chết vì tò mò gọi là Thám Tử. 
24/ Chết trong yên bình gọi là Yên Tử. 
25/ Chết khi sinh con gọi là Sinh Tử. 
26/ Chết mà thân thể còn nguyên gọi là Nguyên Tử. 
27/ Chết mà thân thể không còn nguyên gọi là PhânTử. 
28/ Chết chậm chạp từng phần gọi là Phần Tử.

yes ok?

  Update vào lúc 04:15 12/05/2012

3767 lượt xem

32 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group