Cần edit gấp ạ...

Đăng bởi: Gấu Chan

Ngày đăng  01:38 18/02/2020

Cần 1 bạn edit để edit một vài bộ đam ạ! Trình độ thì không cần nhiều ạ, chỉ cần biết edit thôi, còn nếu biết edit được màu thì càng tốt ạ. 
- Bạn có thể làm với mình (hoặc vào luôn collapse team). 
emo

  Update vào lúc 01:38 18/02/2020

251 lượt xem

8 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group