cần tuyển trans và edit để dịch những bộ drop hay

Đăng bởi: Empty000

Ngày đăng  06:41 12/03/2021

trans nhận mọi thể loại ngôn ngữ emo
edit chỉ cần biết redraw và lựa font là dc emo



link liên hệ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052051996829

  Update vào lúc 07:23 12/03/2021

1165 lượt xem

36 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Develop by ITE Group