Chuyển nhượng vài bộ manga

Đăng bởi: meladoa

Ngày đăng  01:21 16/06/2022

do công việc bận rộn, mình ko còn thời gian làm nhiều bộ như trước nên nhượng lại vài bộ đang làm cho các bác, team dịch nào thích, có hứng thú muốn làm tiếp, ai thích bộ gì cứ pm mình nhé
1. Ender Geister (đã gạch)

https://blogtruyen.vn/27472/ender-geister
2. Tensei Kizoku Kantei Sukiru de Nariagaru

https://blogtruyen.vn/25311/tensei-kizoku-kantei-sukiru-de-nariagaru
3. Clevatess - The King of Devil Beasts, The Baby and the Brave of Undead

https://blogtruyen.vn/29579/clevatess-the-king-of-devil-beasts-the-baby-and-the-brave-of-undead
4. The Most Heretical Last Boss Queen Who Will Become the Source of Tragedy Will Devote Herself for the Sake of the People

https://blogtruyen.vn/26843/the-most-heretical-last-boss-queen-who-will-become-the-source-of-tragedy-will-devote-herself-for-the-sake-of-the-people
5. Heroic Chronicles of the Three Continents

https://blogtruyen.vn/26225/heroic-chronicles-of-the-three-continents
6. Win Over the Dragon Emperor This Time Around, Noble Girl!

https://blogtruyen.vn/25733/win-over-the-dragon-emperor-this-time-around-noble-girl
7. I'll Become A Villainess That Will Go Down In History - The More Of A Villainess I Become, The More The Prince Will Dote On Me

https://blogtruyen.vn/25722/i-ll-become-a-villainess-that-will-go-down-in-history-the-more-of-a-villainess-i-become-the-more-the-prince-will-dote-on-me

  Update vào lúc 02:00 17/06/2022

617 lượt xem

4 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group