Đú trend tuyển nhân sự

Đăng bởi: Bạch lão

Ngày đăng  08:34 10/09/2019

Thấy mọi người tuyển nhân sự khí thế quá. Tui cũng đú theo
- Tuyển trans eng, thái, nhật, campuchia, lào, mã lai, miên, khơ me.
- Tuyển editor, photoshoper, redraw-er, typesetter.
- Tuyển người làm ấm giường.
Làm bằng đam mê. Ba cái hiện vật, hiện kim gì đó chỉ à vật ngoại thân, k nên nghĩ nhiều.

  Update vào lúc 11:06 10/09/2019

491 lượt xem

22 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group