newbie trans cần tìm edit

Đăng bởi: HanoiSama

Ngày đăng  07:25 10/05/2021

emochuyện là t cũng chưa hoàn thành 1 project bao giờ, suốt tới giờ chỉ có đọc và đọc thôi. Nhưng có vài bộ tâm huyết muốn tự tay làm, nói đến đây thì hơi khó ngửi nhưng đăng lên vẫn đỡ hơn là ko đăng

  Update vào lúc 07:25 10/05/2021

399 lượt xem

11 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group