Tìm đồng chí nào thích khổ dâm (trans nhật)

Đăng bởi: Purple Guy

Ngày đăng  11:33 03/05/2022

https://blogtruyen.vn/18966/7-s-sevenths
tình hình là em thấy bộ này đọc bánh cuốn vl mà team dịch cũ drop rồi, nay lại tìm được raw full( đã end), nên mạn phép hỏi là có đồng chí nào biết tiếng nhật và có khả năng dịch được bộ này thì hợp tác với em, thi xong có khi cày bộ nàyemo

  Update vào lúc 11:34 03/05/2022

866 lượt xem

7 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group