Tìm người thân bị mất tích...

Đăng bởi: Pantsu-kun

Ngày đăng  12:51 05/04/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o--------

ĐƠN YÊU CẦU TÌM NGƯỜI THÂN

 

Kính gửi: Forum Blog Truyện. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Pantsu-kun. 

Tôi xin trình bày việc như sau:

- Tuyên bố Translater mất tích. 

Translater hiện đang ở đâu mau về ngay, thân quyến cùng gia đình vô cùng lo lắng cho bộ "1-nen A-gumi no Monster" hiện vẫn chưa kịch eng, mau mau về giải quyết sự việc. 

Nếu đã quên địa chỉ, hãy liên lạc tới: https://www.facebook.com/P4ntsu
hoặc: https://www.facebook.com/p4ntsu.kun

Kí tên: Pantsu. 

  Update vào lúc 01:00 05/04/2020

1328 lượt xem

49 Lời bình

Đăng lời bình

Hãy đăng nhập để đăng lời bình

Bài viết mới nhất


Develop by ITE Group